3.10.2017

Työpajat ja koulutukset 2017-2018

Alla näet tällä hetkellä tiedossa olevat tapahtumat ja tilaisuudet hankkeen loppuun (31.5.2018) saakka. Loput ilmoittautumislinkit ja ohjelmat tulevat myöhemmin sivulle.

Kaikki työpajat/koulutukset ovat maksuttomia.

Sote-yrityksen näkyvyys ja sähköinen markkinointi

Aika: 7.11. Ylivieska ja 30.11.2017 klo 8.30-12.00  Nivala

Ilmoittautuminen: 30.10. mennessä https://www.webropolsurveys.com/S/2C65D40FBACED052.par
tai sähköpostilla satu.pinola@oamk.fi

******

Verkkosivujen tekeminen WordPressillä, 2pv - katso ohjelma 

Aika: to 16.11. ja ke 22.11.2017 klo 9-16
Paikka: Oamk, Oulaisten kampus, Kuntotie 2, ATK-luokka
Kouluttaja: Minna Kamula, Oamk
Ennakkotehtävä: Ota ensimmäiseen koulutuspäivään mukaan verkkosivuillesi tulevia tekstejä (Word-dokumenttina) ja kuvia/videoita tai muuta materiaalia.

Ilmoittautuminen: 10.11 mennessä https://www.webropolsurveys.com/S/B5E8557A3B1577B6.par
tai sähköpostilla satu.pinola@oamk.fi

******

Kertausta WordPressin käyttöön - katso ohjelma

Kaipaavatko yrityksesi www-sivut päivittämistä ja sivusi on tehty WordPressillä? Iltapäivän aikana kerrataan WordPressin peruskäyttöä ja palautellaan mieliin olemassa olevien sivujen päivittämistä sekä katsotaan sivujen sopivuus eri päätelaitteille.

Aika: pe 8.12.2017 klo 12.30-16.00
Paikka: Centria ammattikorkeakoulu, Vierimaantie 7, Ylivieska, tila C230
Kouluttaja: Minna Kamula, Oamk

Ilmoittautuminen: 1.12. mennessä https://www.webropolsurveys.com/S/5DF7A6EDBDDE4FCE.par
tai sähköpostilla satu.pinola@oamk.fi


******

Miten sähköisillä työkaluilla voi tukea työhyvinvointia?

Aika: pe 19.1.2018 klo 13.00-16.00

******

GAS (Goal Attainment Scaling) menetelmä -työpaja katso ohjelma

Aika: osa 1 ke 24.1 klo 8.30-16.00
           osa 2 ti 27.2 klo 8.30-16.00 

           osa 3 to 19.4 klo 8.30-16.00 
Paikka: Haapavesi, Nivala, Oulainen, Ylivieska (paikkakunta/-kunnat määräytyy sen perusteella mistä päin työpajaan tulee osallistujia)

Ilmoittautuminen: https://www.webropolsurveys.com/S/A4AC64CA6597A040.par

******

Yrityksen liiketoiminnan itsearviointi SoLKI- työkalulla

Aika: ke 31.1.2018 klo 14-17 Ylivieska

Yrittäjä voi arvioida SoLKI-arvioinnilla yrityksensä keskeisten osa-alueiden kypsyystasoja sekä tunnistaa liiketoiminnan kehittämiskohteita. Arvioinnissa on viisi osiota: Yrittämisen taidot ja liiketoimintaosaaminen, Markkinointi ja myynti, Palvelujen toteutus, Asiakkuuksien hallinta ja säilyttäminen ja Jatkuvan kehittämisen kulttuuri.

Etsimme halukkaita yrityksia SoLKI -työkalun testaukseen marras-joulukuussa.
Mukaan pääsee muutama halukas yritys - tulemme yritykseesi ohjaamaan testin teossa ja saat sen itsellesi heti käyttöön. Varaa aika!

******

Yritysten verkostoitumistilaisuus

Aika: ystävänpäivä ke 14.2.2018 klo 14.00, Nivala


******

Rakenteinen kirjaaminen - mitä ja miten?

Aika: to 15.3 klo 8.30.12.00, Oulainen


******

Tietoturvan ja tietosuojan omavalvontasuunnitelma -työpaja

Aika: osa 1 ke 4.4. klo 16.30-20.00 Haapavesi     
           osa 2 ti 10.4 klo 16.30-20.00 Kalajoki

Ilmoittautuminen: https://www.webropolsurveys.com/S/E1B3DF3BB43F27A8.par

Työpajan tarkempi sisältö ja ohjelma löytyy täältä.


******

"Sote-palvelut - mitä tulevaisuudessa siintää " - hankkeen loppuseminaari

Aika:  maaliskuussa 2018


*****

Palvelumuotoilu työpajoihin voi myös vielä ilmoittautua.
Kysy lisää eija.hautala (at) oamk.fi tai p. 050 -5820070Tervetuloa mukaan tilaisuuksiin!17.9.2017

Yrittäjien tapaaminen 12.9: Näkyvyyden lisääminen - aiheesta tulossa työpaja

Valinnanvapauden lisääntyessä sote-uudistuksen myötä yritysten näkyvyys ja tunnettuus nousee entistä tärkeämmäksi. Monet sote-alan yritykset ovat saaneet ison osan asiakkaistaan tähän saakka toimivan puskaradion kautta - mutta se ei enää riitä jatkossa.

Jaakko Niemelä Creamedia Oy:stä kertoi 12.9 yrittäjien tapaamisessa tiivistäen miten näkyvyyden lisäämistä voidaan tehdä markkinoinnin keinoin.
Jaakon esityksen voi katsoa alla olevista videoista:

Minuutin mittainen johdantovideo löytyy täältä.

Kuuden askeleen polku - markkinointi haltuun video löytyy täältä.
     - (20 min, kolmen minuutin kohdalta alkaa polun esittely)
Viimeinen osa: 6. Läsnä sosiaalisessa mediassa (1 min.) löytyy täältä.TULOSSA:

SoteYBoost -hanke järjestää myöhemmin tänä vuonna työpajan, jossa paneudutaan siihen, miten sote-alan yritys voi lisätä näkyvyyttään sähköisissä välineissä, miten kehittää brändiään ja saada yritys asiakkaiden tietoisuuteen.

Tavoitteena on saada tilaisuuteen myös tulevan sote-maakunnan näkemys siitä, miten he näkevät pienten yritysten markkinointitilanteen.

Ilmoitamme työpajan tarkan ajankohdan (marras-joulukuussa) mahdollisimman pian.

Voit kysyä lisää tai esittää toiveita sisällön suhteen,

Eija Hautala,
p. 050-58 20070
eija.hautala at oamk.fi

11.8.2017

SoteYBoost jatkaa 31.5.2018 saakka

Mukavaa alkanutta syksyä kaikille!

Kesä toi tullessaan hieman hengähdystaukoa sote-uudistuksen osalta, nyt on paremmin aikaa trimmata toimintaa, mm. laatua ja omavalvontaa, niiden merkitys tulee korostumaan jatkossa.

Kantaan liittymisen aikataulu on ennallaan, eli jos terveysalan yritykselläsi on jo käytössä sähköinen potilastiedon arkistointi, ensi vuoden alussa pitäisi pystyä todentamaan, että on ainakin aloittanut Kantaan liittymistoimet. Sosiaalialalla liittyminen ei ole vielä pakollista.

Tiedoksenne, että SoteYBoost-hanke sai jatkoaikaa toukokuun loppuun, joten jos olet kiinnostunut palvelumuotoilusta tai haluaisit muunlaista apua/tukea/koulutusta hankkeen kautta, ole yhteyksissä niin suunnitellaan ja katsotaan mitä voimme tehdä.

Tulevista tapahtumista ja työpajoista tulee tietoa myöhemmin, toiveita on tullut mm. verkostoitumiseen liittyvän tapahtuman järjestämisestä.

Tästä pääset  lukemaan Rakennerahaston uutiskirjeen, jossa julkaistiin kesäkuussa juttu hankkeesta ja sen toimista.2.6.2017

Palveluntuottajalaki - muutoksia yrityksille

Hallitus esittää 1.1.2019 alkaen voimaan tulevaksi uutta ns. palveluntuottajalakia, joka korvaisi nykyisen yksityisiä sosiaali- ja  terveyspalveluja koskevan lainsäädännön.


Esitetyssä laissa ei eroteta julkisia ja yksityisiä palveluntuottajia toisistaan, vaan kaikkia kohdeltaisiin yhdenmukaisesti!  Kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut olisivat yhden rekisteröintimenettelyn piirissä.


Mitä lakimuutosehdotus tarkoittaa yrittäjän kannalta?


-Nykyisistä lupa- ja ilmoitusmenettelyistä luovuttaisiin ja kaikkia palvelujen tuottajia koskisivat jatkossa samanlaiset rekisteröintimenettelyt.

-Sosiaali- ja terveyspalveluja saisi tuottaa vain palvelun tuottaja, joka on rekisteröity ja jonka palveluyksikkö on rekisteröity palvelun tuottajien rekisteriin.

- Palvelun tuottajan vaatimukset: 
 • Palvelun tuottaja ei saa olla konkurssissa tai liiketoimintakiellossa eikä tuottajalla saa olla ulosotossa verovelkoja tai muita julkisia velkoja.
 • Toimitilojen ja välineiden on oltava riittävät ja asianmukaiset sekä toimintaan sopivat ja turvalliset.
 • Henkilöstöä täytyy olla riittävästi asiakkaiden ja potilaiden palvelujen tarpeeseen ja lukumäärään nähden. Henkilöstöllä täytyy olla asianmukainen koulutus.
 • Sosiaali- ja terveyspalvelun on oltava laadukasta, asiakaskeskeistä, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö.
 • On laadittava omavalvontasuunnitelman siitä, miten palvelun tuottaja itse valvoo palveluyksikköään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua. Omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että asiakas tai potilas saa laadukkaita ja turvallisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Suunnitelman olisi oltava julkisesti nähtävillä ja sitä laajempi ja yksityiskohtaisempi, mitä monimuotoisempaa ja riskialttiimpaa palvelun tuottajan toiminta on.Miten rekisteröinti tapahtuisi?


Ensin rekisteröitäisiin edellytykset täyttävä palvelun tuottaja. Rekisteröinti antaisi lähtökohtaisen kelpoisuuden tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

- Palveluyksikön rekisteröinnissä tarkasteltaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon sisältöedellytyksiä. Palveluyksikön pätevyys voitaisiin osoittaa myös sertifioinnilla tai viranomaisen tarkastuksella. Viranomaisen on ennakkotarkastettava sairaala ja vaativaa sosiaalihuoltoa tuottava palveluyksikkö.
              - ennakkotarkastista ei tarvita, jos tuottajalla on sertifioitu laadunhallintajärjestelmä.
                Lisäksi edellytettäisiin, että laadunhallintajärjestelmä sisältää omavalvontasuunnitelman.

Rekisteriviranomainen voisi tarvittaessa tehdä ennakkotarkastuksen palveluyksikössä ennen sen rekisteriin merkitsemistä.


-Palvelun tuottajat voisivat myös sopimuksella valita yhteisen vastuullisen palveluntuottajan, joka edustaisi heitä rekisteri- ja valvontaviranomaisessa. Vastuullinen palveluntuottaja toimittaisi muiden puolesta tiedot, jotka tarvitaan yhteisen palveluyksikön rekisteröimiseksi.

- Huom! maakunta voi edellyttää tuottajilta lisävaatimuksia (valilnnanvapauslaki)


Täältä lisää asiasta.  (STM:n sivut, joissa linkkejä).
22.5.2017

SoteYBoost -hankkeessa tehty tutkimus palkittiin!!Oulun yliopiston MicroEntre / Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän - Anna-Mari Simunaniemi, Matti Muhos ja Martti Saarela -  hankkeessa kirjoittama tieteellinen julkaisu sosiaali- ja terveysalan yritysten varhaisista kasvuvaiheista palkittiin TIIM & MakeLearn -konferenssin parhaana Lublinissa, Puolassa toukokuussa 2017.

Löydät tieteellisen artikkelin täältä.

Tekstistä on tarkoitus kirjoittaa lähiaikoina käytännönläheisempi versio suomeksi. Sitä odotellessa voit katsoa tammikuussa yrityksille postitse lähetetyn tiivistelmän tutkimustloksista. Tiivistelmä löytyy täältä.


Onnea hyvästä työstä!

18.5.2017

Kutsu: Mapa® -Haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja hallinta -menetelmän perusteista (2 pv)

Haluatko kehittää valmiuksiasi kohdata haastavaa käyttäytymistä ja hallita tilanteita, joihin voi liittyä asiakkaan väkivaltaista käyttäytymistä?


Mapa menetelmän avulla opit, kuinka voidaan ennaltaehkäistä ja rauhoittaa defensiivisesti käyttäytyvää asiakasta. Koulutukseen sisältyy erilaisia harjoituksia kommunikaatioon ja suuttumuksen kohtaamiseen liittyen.

Maksuton työpaja on suunnattu hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan mikro- ja pk-yrityksille, ja alan järjestöille – sekä yrittäjille että työntekijöille.
Aika:                Ma 4.9. ja ti 5.9.2017 klo 8.30-16.00
Paikka:            Oamk, Oulaisten kampus, Kuntotie 2, 86300 Oulainen, LK6
Kouluttaja:    Psyk.sh, TtM, Mapa-kouluttaja Sirpa Tölli

Ilmoittautuminen 21.8 mennessä   https://www.webropolsurveys.com/S/F47C7D938C8707C8.par
tai satu.pinola(at)oamk.fi.

Sisältö:
Koulutus sisältää teoriaa sekä käytännönharjoituksia, yhteensä kaksi (2) päivää / osallistuja. Käytännönharjoitukset toteutetaan ryhmissä (ryhmäkoko max 15 henkilöä).

Toiminnalliset harjoitukset sisältävät fyysisen rajoittamisen menetelmiä sellaisiin tilanteisiin, kun asiakas on vaarassa satuttaa itseään tai muita. Koulutuksessa harjoitellaan lisäksi lyöntien torjumista ja irtautumistekniikoita. Kouluttautujia ohjataan käyttämään aina vähiten rajoittavaa menetelmää ja toteuttamaan sitä lyhimmän mahdollisen ajan.

Mapa-menetelmästä tietoa
http://suomenmapakeskus.fi/
Lisätietoa: Eija Hautala, 050-5820070 tai eija.hautala(at)oamk.fi

Tilaisuus on de minimiksen alaista tukea ja näin ollen osallistuvien yritysten tulee toimittaa de minimis -todistus järjestäjälle ennen koulutuksen alkua (järjestäjä lähettää pohjan).

10.5.2017

Kanta.fi -palveluun liittyminen

Säädösten mukaan terveysalan yritysten tulee liittyä Kanta.fi palveluun tämän vuoden loppuun mennessä, jos yritys arkistoi potilastietoja sähköisesti.

THL:ltä helmikuussa tullut "kannustuskirje" on herättänyt paljon kysymyksiä siitä, mitä kaikkea pitää tehdä ja hankkia ja kenen pitää tehdä.

Näihin kysymyksiin tuli vastauksia 26.4 järjestetyssä Käytännön kanta -koulussa Ylivieskassa.
Hankkeen tilaisuudessa asiantuntijana oli Susanna Antikainen, Kanta-pilotti yrittäjä ja Fysio Center Jyväskylä OY:n yrittäjä. Susanna on ollut mukana valtakunnallisesti Kanta-palvelun kehittämisessä jo pitkään Fysi ry:n kautta ja  hän on liittänyt oman yrityksensä Kantaan ensimmäisenä alan yrityksenä.

26.4 tilaisuudessa oli yli 50 osallistujaa ja väitän, että he saivat hyvän kuvan siitä, mitä kantaan liittyminen vaatii ja miten se käytännössä tapahtuu.
Susannan diat on lähetetty sähköpostilla tilaisuuteen osallistuneille.

Tässä kaikille tiedoksi pienille terveydenhuollon toimijoille suunntatut video-ohjeet  Kantaan liittymisestä, jotka THL & Susanna ovat tehneet (rullaa hieman sivua alaspäin, videot löytyvät otsikon Valmistautuminen alta):

Varmennekorttien ohjelmistot löytyvät tästä.

Ammattikorttien rekisteröintipisteet täältä.

Tässä linkki THL:n tuottamaan ABC muistilistaan Kantaan liittyjille.

Tässä myös THL:n ohje sosiaalipalveluissa syntyvien potilastietojen käsittelystä.

Lisäksi paikalla oli kolmen tietojärjestelmä ohjelmiston edustajat, jotka kertoivat oman järjestelmänsä osalta ohjelmiston toiminnallisuuksista ja hinnoista. Tässä heidän esittelyjään:

Acuten esittelydiat löytyy täältä.

Diarium -ohjelman esite tästä.

Fatroi Hilkka -ohjelman esittely tässä.


Tilaisuuden lopuksi ehdimme keskustella hieman rakenteelllisesta kirjaamisesta. Susanna ohje kirjaamisen tasosta oli konkreettinen: kirjaa sillä tasolla, että jos sairastut, niin toinen ammattilainen voi jatkaa työtä kirjauksesi pohjalta.

Vapaa teksti -kentän kohdalla nousi esille tarve saada yhteinen malli/ohje siten, että kirjaamisella saadaan laatu esille.

Muutenkin Susannan ydinviesti tulevassa sotessa pärjäämiseksi oli:

- verkostoidu moniammatillisesti
- brändää itsesi, firmasi
- erottaudu laadullisesti ja paikallisella toimijuudella.


ps. Hanke voi järjestää vielä syksyllä tarvittaessa tietosuojan ja tietotrurvan omavalvontasuunnitelman tekemiseen työpajan - ilmoita, jos on tarvetta!

8.5.2017

Lähde mukaan yritysryhmään – tukea voi käyttää moneen asiaan!

SoteYBoostin ja YTEK:n yhteisillä aamukaffeilla 5.5.2017 kuulimme, miten yritys voi hyödyntää 
maaseuturahaston yritysryhmätukea mikroyrityksille (mikroyritys = alle 10 henkilöä töissä).

Jos kiinnostut yritysryhmästä, tule 14.6 klo 8.00 keskiviikkotapaamiseen ,Vierimaantie 5, Smathouse, 3 krs) mukaan perustamaan yritysryhmää ja lähdetään tekemään yritysryhmätukihakemusta.

Tässä tiivistäen yritysryhmän perustamisesta ja 
mahdollisuuksista:


Yritysryhmä: 3-10 mikroyritystä.
Tuen hakija eli hankkeen hakija: ei voi olla yritys, joten YTEK (yritysneuvonta) on luvannut alkaa hallinnoijaksi, he koordinoivat tarvittavan paperisodan. Yritys voi olla mistä tahansa Oulun eteläisen kunnasta.

Mihin tukea saa?
Tukea saa asiantuntijapalveluun 75% kustannuksista - ei investointeihin.
Ole rohkea ja MIETI ISOSTI - Mitä yrityksesi tarvitsee, mihin suuntaan kehittää toimintaa!

1.yritysryhmän kehittämishankkeessa yritykset kehittävät yhdessä toimintaansa, voi olla myös yrityskohtaisia toimenpiteitä.  esim. tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen, tuoteperheen suunnittelu, yhteisen osuuskunnan perustaminen vaikka markkinointiin, sijaisringin perustaminen, asiakaslähtöisyyden vahvistaminen palvelumuotoilulla … 
2. 
yritysryhmän koulutushankkeessa koulutusta ja neuvontaa yhteisesti ja lisäksi voi olla yrityskohtaista neuvontaa. esim.  laatuvalmennus, omavalvonnan toteutus, tuotteistaminen, kielikurssit …jne.  

Miten etenee?
- kootaan yritysryhmä tai useampi – aloitetaan 14.6 tilaisuudessa.
- yritysryhmä  ja hallinnoija suunnittelevat yhteisen kehittämisosion ja yrityskohtaiset kehittämispaketit ja tekevät näille kustannusarviot.
-hallinnoija hakee tukea
-tehdään yrityskohtaiset sopimukset, mm. tehtävät toimenpiteet ja yrityksen osuus  kustannuksista
- yritys maksaa kustannuksista 25% ja 75% on de minimis –tukea
 (de minimis = yritys saa käyttää 200 000 euron edestä  de minimis-tukea kolmen verovuoden aikana).
- tuen hakemisessa voi mennä aikaa jokunen kuukausi

Hankeaika?  Voi olla lyhyempi tai vaikka 2-3 vuotta. 

5.5 tapaamisessa suunnittelimme, että yksi yritysryhmä perustetaan ”Suomi100 sote-palveluntuottajat” teemalla. Tavoitteena lisätä alueen yrittäjien näkyvyyttä ja tunnettavuutta.  Tuloksena voi olla esim. alueen yhteinen www-portaali, jossa alueen yritykset voivat esitellä toimintaansa ja saavat vahvemman näkyvyyden!
Kiinnostutko tästä?  

Teemaan liittyen Rajaton-hanke oman hankkeenaan lehteen neljäsivuisen ”Suomi100 –yritykset” liitteen, jossa esitellään alan yrityksiä. Tästä lisää Sari Anderssonilta @ysk.fi.

Tule mukaan 14.6 tilaisuuteen ja lähde mukaan yritysryhmään vahvistamaan yritystäsi! 

Mieti ennakkoon, millaisesta kehittämisestä/koulutuksesta yrityksesi hyötyisi.

Tapaamisiin, 

21.4.2017

Mietitkö asiakas/potilastietojärjestelmän hankintaa? Tässä vinkkejä


Jos suunnittelet tai yhtään edes mietit pitäisiköhän asiakas/potilastietojärjestelmä hankkia

tule pe 5.5. klo 8.00 aamukaffille Ylivieskaan:

"Mitä digitalisoituminen ja KANTA tuo tullessaan? Mitä voisimme tehdä yhdessä?"


Ilmoittautuminen ja lisätietoa
https://www.facebook.com/events/330652824003895/  tai
http://www.ytek.fi/ajankohtaista/562/sote-aamukaffit-552017-klo-800-930/


SoteYBoostin 30.3 järjestämässä tietojärjestelmien esittelytilaisuudessa olleiden ohjelmistotuottajien esittelyvideot löytyvät alta. Niistä saa hyvän kuvan siitä, mitä kukin toimittaja tarjoaa.Domacare:

Fastroi:

SQC:

Case Kimppakoti:
Viimeisenä  video, jossa Oamkin ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat kertovat, miten he järjestivät palvelukodin asiakastietojärjestelmän kilpailutuksen ja mitä kannattaa huomioida, kun järjestelmiä vertailee.


THL lähetti yksityisille terveysalan toimijoille 17.2.2017 kirjeen, jossa sähköistä potilastietoa käyttäville ilmoitettiin Kanta.fi liittymisen takarajaksi 1.1.2018 (silloin oltava valmius liittyä),
kirje löytyy täältä.

Miten toimitaan, kun sosiaalihuollossa syntyy potilastietoja, miten niitä käsitellään ja arkistoidaan?
THL:n ohje tästä asiasta täältä.


4.4.2017

Kutsu: Mobiilivideoinnin työpaja 17.5.2017

Haluaisitko tuottaa yrityksellesi lyhyitä videoita helposti ja nopeasti? 

Tule mukaan mobiilivideoinnin työpajaan, jossa tutustutaan videoilmaisun ja kuvakerronnan perusteisiin sekä opetellaan kuvaamaan videoita mobiililaitteella. Lisäksi työpajassa perehdytään videoiden nopeaan editointiin.


Maksuton työpaja on suunnattu hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan mikro- ja pk-yrityksille ja alan järjestöille.


Aika: Ke 17.5.2017, klo 8:30-12
Paikka: Oamk, Oulaisten kampus, Kuntotie 2, kokoustila 2 krs
Kouluttaja: Jukka Savilampi, videoinnin ja audiovisuaalisen median asiantuntijalehtori, Oamk
Välineet: Älypuhelin ja oma kannettava tietokone
Ennakkotehtävä: Oman koneen valmiuksiin tutustuminen ja tarvittavien ohjelmien lataaminen. Asenna ilmainen editointiohjelma ennen koulutuspäivää: Hit Film Express  (laitamme ohjeet ilmoittautuneille).

Ilmoittautuminen: https://www.webropolsurveys.com/S/D463BD39A64C0677.par
tai satu.pinola(at) oamk.fi pe 12.5 mennessä


Työpajan sisältö:

§  Videoilmaisun ja kuvakerronnan perusteet
§  Videokameratekniikan perusteet
§  Videoiden tallennus ja jakaminen
§  Harjoitellaan kuvaamista käytännössä, osallistujien omilla älypuhelimilla/digikameroilla.
§  Harjoitellaan digitaalista editointia kuvatuilla harjoitusotoksilla.


Työpajassa oli tarkoitus käyttää Microsoftin Mowiemaker -ohjelmaa, mutta Microsoft lopetti huhtikuun alussa kaikkien Windows Live Essentials -paketin versioiden tukemisen ja ilmaisen jakamisen. Tuohon pakettiin kuului myös  Movie Maker/Elokuvatyökalu -ohjelma.  Kyseinen ohjelma tulee maksullisena versiona ladattavaksi Windows App Storeen joskus tulevaisuudessa (?)

Tässä koulutuksissa opettelemme siis editoimaan ohjelmalla Hit Film Express, josta on saatavilla myös ilmainen versio. Ohjelman lataus- ja asennusohjeet lähetetään ilmoittautuneille.


Kyseinen ohjelma toimii ongelmitta sekä PC:ssä että MACissä. MUTTA ohjelma ei toimi kuin 64-bittisissä Windowseissa, eli käytännössä max. 5 vuotta vanhoissa PC-koneissa. Jos koneella on 32-bittinen Windows, ohjelmaa ei valitettavasti pysty asentamaan.

Lisätietoja Eija Hautala p. 050-58 20070.  SoteYBoost-hanke: http://soteyboost.blogspot.fi/


Tilaisuus on de minimiksen alaista tukea ja näin ollen osallistuvien yritysten tulee toimittaa de minimis -todistus järjestäjälle ennen koulutuksen alkua (järjestäjä lähettää pohjan).

22.3.2017

Verkkosivujen tekeminen WordPressillä, 2pvPuuttuuko yritykseltäsi verkkosivut? Tai kaipaatko WordPress-julkaisujärjestelmän perusteiden kertaamista? Toimivat verkkosivut ovat nykypäivän yrityksen elinehto ja niitä tulee pitää jatkuvasti ajan tasalla. Tule mukaan käytännönläheiseen työpajaan, jossa pääset opettelemaan verkkosivujen tekemistä omalle yrityksellesi.

 Maksuton työpaja on suunnattu hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan mikro- ja pk-yrityksille, yrittäjille ja henkilöstölle sekä alan järjestöille.

Aika: Aloituskerta ma 10.4. klo 14.00-20.00 ja jatkokerta pe 21.4. klo 14.00 -20.00

Paikka: Centria, Vierimaantie 7, Ylivieska, ATK-luokka C230 (pääovesta sisälle, suoraan, portaat toiseen kerrokseen ja oikealle)

Kouluttaja: Sinikka Suutari, Oamk


Ennakkotehtävä: Ota aloituskerralle mukaan verkkosivuillesi tulevia tekstejä (Word-dokumenttina) ja kuvia/videoita tai muuta materiaalia.

Ilmoittautuminen 3.4. mennessä https://www.webropolsurveys.com/S/F47C7D938C8707C8.par
tai satu.pinola@oamk.fi

1. päivä:
 • Katsotaan mitä asioita nettisivujen tekemiseen tarvitaan ja mitä niiden ylläpito maksaa (yhteydet, palvelin, ohjelmat)
 • Tutustutaan WordPress-ohjelmaan
 • Luodaan yritykselle oma sivusto suoraan yrityksen omalle palvelinpaikalle tai muokataan yrityksen olemassa olevia sivuja.
 • Avataan oma sivusto.
2. päivä:
 • Jatketaan oman sivuston työstämistä: teemat, tekstin ja kuvien lisääminen, värien muuttaminen - tehdään harjoituksia
 • Osallistujalla on mukana tarvittavat tunnukset, mielellään oma tietokone ja verkkosivuille tulevia tekstejä (Word-dokumenttina) ja kuvia/videoita tai muuta materiaalia.
  
Tilaisuus on de minimiksen alaista tukea ja näin ollen osallistuvien yritysten tulee toimittaa de minimis -todistus järjestäjälle ennen koulutuksen alkua (järjestäjä lähettää pohjan). Tilaisuuden järjestää SoteYBoost –hanke
Lisätietoja: Eija Hautala p. 050-5820070

21.3.2017

Omavalvontasuunnitelman työpajat

SoteYBoost järjesti tiistaina 21.3. Oulaisissa työpajan, jossa käsiteltiin tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelmaa. Aamupäivästä kouluttajat Heidi Ilmonen ja Marjut Jokela avasivat tarkemmin omavalvontasuunnitelmien taustaa ja iltapäivästä työpajaan osallistuneet pääsivät laatimaan oman yrityksensä omavalvontasuunnitelmaa.

Heidi Ilmonen valotti omassa esityksessään muun muassa keskeisiä huomioon otettavia lakeja ja taustoitti EU:n pian voimaantulevan tietosuoja-asetuksen sisältöä, ja antoi käytännön vinkkejä asetuksen toimeenpanoon. Heidin osuuden yhteydessä keskusteltiin myös kyberturvallisuudesta, mahdollisiin riskeihin varautumisesta, riskien hallinnasta, sekä tietoturvallisuuden ja tietosuojan auditoinnista.

Marjut Jokela kertoi omassa osuudessaan tietoturvan ja tietosuojan omavalvontasuunnitelman sisällöstä. Esityksessä avattiin omavalvontasuunnitelman eri osiot eli johdanto, suunnitelman kohde, yleiset tietoturvakäytännöt, käyttöympäristön ja useiden järjestelmien yhteiset tietoturvakäytännöt, sekä käyttövaltuuksien, pääsynhallinnan ja käytön seurannan yleiset käytännöt. Lisäksi esiin nostettiin Kanta-palveluihin liittymisen tietoturvakäytännöt, käytetyt tietojärjestelmät sekä tietojärjestelmäkohtaiset ohjeet ja suunnitelmat. Lopuksi keskusteltiin tietosuojavastaavien työtehtävistä ja lokivalvonnasta.

Iltapäivästä työpajaan osallistuvat yritysten edustajat pääsivät tekemään omia omavalvontasuunnitelmiaan. Iltapäivä aloitettiin yhdessä tutustumalla tietoturvan ja tietosuojan omavalvontasuunnitelman mallipohjaan ja sen täyttämiseen. Pohjana omavalvontasuunnitelman tekemiselle työpajassa tutustuttiin lyhyesti myös rekisteriselosteeseen ja tietosuojaselosteeseen ja näiden täyttämiseen.


Saman sisältöinen työpaja järjestetään vielä Ylivieskassa torstaina 27.4. klo 16.30-20 ja keskiviikkona 3.5. klo 16.30-20. Mukaan voi vielä ilmoittautua, tervetuloa!

Tarkempaa tietoa työpajasta löytyy tältä sivulta.

Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä, ja lisätietoja antaa Eija Hautala, eija.hautala(at)oamk.fi, puh. 050-5820070.

15.3.2017

26.4. Käytännön Kanta-koulu - Liittyminen Kanta.fi –palveluun

SoteYBoost -hanke järjestää koulutuspäivän kansalliseen potilastiedon arkistoon (Kanta.fi) liittymisestä Ylivieskassa. Päivän aikana saat käytännön evästystä Kanta.fi -palveluun liittymisestä sekä pääset tutustumaan eri järjestelmätoimittajien ohjelmistoihin. Kuulet myös viimeisimmän tiedon sote-lain valmistelusta ja sen vaikutuksista pk-sektorille
 
Maksuttomaan koulutuspäivään voivat osallistua kaikki Pohjois-Pohjanmaalla toimivat terveysalan pk-yritykset.  Tillaisuus hyödyttää erityisesti fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia ja muille kuntoutusalan pk-yrityksiä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia, koska  paikalla on alan ohjelmistontuottajia. Mutta Kantaan liittymisen toimet ovat ohjelmistosta riippumatta samanlaiset.

Ammatinharjoittajien kannattaa tulla paikanpäälle kuulemaan mitä Kantaan liittyminen edellyttää ja millaisia vaihtoehtoja heillä on, jos ei halua hankkia yksin omaa potilastietojärjestelmää.

Aika:              Ke 26.4.2017, klo 8:45-16.30
Paikka:          Centria, Vierimaantien kampus, auditorio, Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska

Kouluttaja:   Susanna Antikainen, Kanta-pilotti, Fysio Center Jyväskylä Oy

Ilmoittautuminen 21.4.2017 mennessä: https://www.webropolsurveys.com/S/52BB47ADFCCE3DD9.par tai
sähköpostilla satu.pinola@oamk.fi

Koulutuspäivän tarkempi ohjelma liitteenä.


Tilaisuus on de minimiksen alaista tukea ja näin ollen osallistuvien yritysten tulee toimittaa de minimis -todistus järjestäjälle ennen koulutuksen alkua (järjestäjä lähettää pohjan).
Tilaisuuden järjestää SoteYBoost –hanke http://soteyboost.blogspot.fiPäivän ohjelma


8:45               Ilmoittautuminen ja aamukahvit

9:15               Tilaisuuden avaus
Eija Hautala, SoteYBoost-hanke projektipäällikkö

9:30               Sote-lain valmistelun tilanne, valinnanvapaus ja vaikutukset pk-sektorille

10:15             Kanta-palveluihin liittymisprosessi osa I 
-          liittymismallin valinta   
-          omavalvontasuunnitelma

12:00             Lounastauko (omakustanteinen)

13:00             Järjestelmätoimittajien esittelyt (Diarium, Acute, Ajas)

13:45             Kantapalveluihin liittyminen osa II
-          SOTE-rekisteri / IAH koodisto
-          ammattikortit, kortinlukijat ja ohjelmisto

14:30             Kahvitauko

14:45             Kantapalveluihin liittyminen osa III
-          liittymishakemus
-          käyttöönottokoe
-          rakenteisen kirjaamisen perusteet 

15.30-            Loppukeskustelu ja päivän päätös klo 16.15 mennessä.