17.9.2017

Yrittäjien tapaaminen 12.9: Näkyvyyden lisääminen - aiheesta tulossa työpaja

Valinnanvapauden lisääntyessä sote-uudistuksen myötä yritysten näkyvyys ja tunnettuus nousee entistä tärkeämmäksi. Monet sote-alan yritykset ovat saaneet ison osan asiakkaistaan tähän saakka toimivan puskaradion kautta - mutta se ei enää riitä jatkossa.

Jaakko Niemelä Creamedia Oy:stä kertoi 12.9 yrittäjien tapaamisessa tiivistäen miten näkyvyyden lisäämistä voidaan tehdä markkinoinnin keinoin.
Jaakon esityksen voi katsoa alla olevista videoista:

Minuutin mittainen johdantovideo löytyy täältä.

Kuuden askeleen polku - markkinointi haltuun video löytyy täältä.
     - (20 min, kolmen minuutin kohdalta alkaa polun esittely)
Viimeinen osa: 6. Läsnä sosiaalisessa mediassa (1 min.) löytyy täältä.TULOSSA:

SoteYBoost -hanke järjestää myöhemmin tänä vuonna työpajan, jossa paneudutaan siihen, miten sote-alan yritys voi lisätä näkyvyyttään sähköisissä välineissä, miten kehittää brändiään ja saada yritys asiakkaiden tietoisuuteen.

Tavoitteena on saada tilaisuuteen myös tulevan sote-maakunnan näkemys siitä, miten he näkevät pienten yritysten markkinointitilanteen.

Ilmoitamme työpajan tarkan ajankohdan (marras-joulukuussa) mahdollisimman pian.

Voit kysyä lisää tai esittää toiveita sisällön suhteen,

Eija Hautala,
p. 050-58 20070
eija.hautala at oamk.fi

11.8.2017

SoteYBoost jatkaa 31.5.2018 saakka

Mukavaa alkanutta syksyä kaikille!

Kesä toi tullessaan hieman hengähdystaukoa sote-uudistuksen osalta, nyt on paremmin aikaa trimmata toimintaa, mm. laatua ja omavalvontaa, niiden merkitys tulee korostumaan jatkossa.

Kantaan liittymisen aikataulu on ennallaan, eli jos terveysalan yritykselläsi on jo käytössä sähköinen potilastiedon arkistointi, ensi vuoden alussa pitäisi pystyä todentamaan, että on ainakin aloittanut Kantaan liittymistoimet. Sosiaalialalla liittyminen ei ole vielä pakollista.

Tiedoksenne, että SoteYBoost-hanke sai jatkoaikaa toukokuun loppuun, joten jos olet kiinnostunut palvelumuotoilusta tai haluaisit muunlaista apua/tukea/koulutusta hankkeen kautta, ole yhteyksissä niin suunnitellaan ja katsotaan mitä voimme tehdä.

Tulevista tapahtumista ja työpajoista tulee tietoa myöhemmin, toiveita on tullut mm. verkostoitumiseen liittyvän tapahtuman järjestämisestä.

Tästä pääset  lukemaan Rakennerahaston uutiskirjeen, jossa julkaistiin kesäkuussa juttu hankkeesta ja sen toimista.2.6.2017

Palveluntuottajalaki - muutoksia yrityksille

Hallitus esittää 1.1.2019 alkaen voimaan tulevaksi uutta ns. palveluntuottajalakia, joka korvaisi nykyisen yksityisiä sosiaali- ja  terveyspalveluja koskevan lainsäädännön.


Esitetyssä laissa ei eroteta julkisia ja yksityisiä palveluntuottajia toisistaan, vaan kaikkia kohdeltaisiin yhdenmukaisesti!  Kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut olisivat yhden rekisteröintimenettelyn piirissä.


Mitä lakimuutosehdotus tarkoittaa yrittäjän kannalta?


-Nykyisistä lupa- ja ilmoitusmenettelyistä luovuttaisiin ja kaikkia palvelujen tuottajia koskisivat jatkossa samanlaiset rekisteröintimenettelyt.

-Sosiaali- ja terveyspalveluja saisi tuottaa vain palvelun tuottaja, joka on rekisteröity ja jonka palveluyksikkö on rekisteröity palvelun tuottajien rekisteriin.

- Palvelun tuottajan vaatimukset: 
  • Palvelun tuottaja ei saa olla konkurssissa tai liiketoimintakiellossa eikä tuottajalla saa olla ulosotossa verovelkoja tai muita julkisia velkoja.
  • Toimitilojen ja välineiden on oltava riittävät ja asianmukaiset sekä toimintaan sopivat ja turvalliset.
  • Henkilöstöä täytyy olla riittävästi asiakkaiden ja potilaiden palvelujen tarpeeseen ja lukumäärään nähden. Henkilöstöllä täytyy olla asianmukainen koulutus.
  • Sosiaali- ja terveyspalvelun on oltava laadukasta, asiakaskeskeistä, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö.
  • On laadittava omavalvontasuunnitelman siitä, miten palvelun tuottaja itse valvoo palveluyksikköään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua. Omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että asiakas tai potilas saa laadukkaita ja turvallisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Suunnitelman olisi oltava julkisesti nähtävillä ja sitä laajempi ja yksityiskohtaisempi, mitä monimuotoisempaa ja riskialttiimpaa palvelun tuottajan toiminta on.Miten rekisteröinti tapahtuisi?


Ensin rekisteröitäisiin edellytykset täyttävä palvelun tuottaja. Rekisteröinti antaisi lähtökohtaisen kelpoisuuden tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

- Palveluyksikön rekisteröinnissä tarkasteltaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon sisältöedellytyksiä. Palveluyksikön pätevyys voitaisiin osoittaa myös sertifioinnilla tai viranomaisen tarkastuksella. Viranomaisen on ennakkotarkastettava sairaala ja vaativaa sosiaalihuoltoa tuottava palveluyksikkö.
              - ennakkotarkastista ei tarvita, jos tuottajalla on sertifioitu laadunhallintajärjestelmä.
                Lisäksi edellytettäisiin, että laadunhallintajärjestelmä sisältää omavalvontasuunnitelman.

Rekisteriviranomainen voisi tarvittaessa tehdä ennakkotarkastuksen palveluyksikössä ennen sen rekisteriin merkitsemistä.


-Palvelun tuottajat voisivat myös sopimuksella valita yhteisen vastuullisen palveluntuottajan, joka edustaisi heitä rekisteri- ja valvontaviranomaisessa. Vastuullinen palveluntuottaja toimittaisi muiden puolesta tiedot, jotka tarvitaan yhteisen palveluyksikön rekisteröimiseksi.

- Huom! maakunta voi edellyttää tuottajilta lisävaatimuksia (valilnnanvapauslaki)


Täältä lisää asiasta.  (STM:n sivut, joissa linkkejä).
22.5.2017

SoteYBoost -hankkeessa tehty tutkimus palkittiin!!Oulun yliopiston MicroEntre / Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän - Anna-Mari Simunaniemi, Matti Muhos ja Martti Saarela -  hankkeessa kirjoittama tieteellinen julkaisu sosiaali- ja terveysalan yritysten varhaisista kasvuvaiheista palkittiin TIIM & MakeLearn -konferenssin parhaana Lublinissa, Puolassa toukokuussa 2017.

Löydät tieteellisen artikkelin täältä.

Tekstistä on tarkoitus kirjoittaa lähiaikoina käytännönläheisempi versio suomeksi. Sitä odotellessa voit katsoa tammikuussa yrityksille postitse lähetetyn tiivistelmän tutkimustloksista. Tiivistelmä löytyy täältä.


Onnea hyvästä työstä!

18.5.2017

Kutsu: Mapa® -Haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja hallinta -menetelmän perusteista (2 pv)

Haluatko kehittää valmiuksiasi kohdata haastavaa käyttäytymistä ja hallita tilanteita, joihin voi liittyä asiakkaan väkivaltaista käyttäytymistä?


Mapa menetelmän avulla opit, kuinka voidaan ennaltaehkäistä ja rauhoittaa defensiivisesti käyttäytyvää asiakasta. Koulutukseen sisältyy erilaisia harjoituksia kommunikaatioon ja suuttumuksen kohtaamiseen liittyen.

Maksuton työpaja on suunnattu hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan mikro- ja pk-yrityksille, ja alan järjestöille – sekä yrittäjille että työntekijöille.
Aika:                Ma 4.9. ja ti 5.9.2017 klo 8.30-16.00
Paikka:            Oamk, Oulaisten kampus, Kuntotie 2, 86300 Oulainen, LK6
Kouluttaja:    Psyk.sh, TtM, Mapa-kouluttaja Sirpa Tölli

Ilmoittautuminen 21.8 mennessä   https://www.webropolsurveys.com/S/F47C7D938C8707C8.par
tai satu.pinola(at)oamk.fi.

Sisältö:
Koulutus sisältää teoriaa sekä käytännönharjoituksia, yhteensä kaksi (2) päivää / osallistuja. Käytännönharjoitukset toteutetaan ryhmissä (ryhmäkoko max 15 henkilöä).

Toiminnalliset harjoitukset sisältävät fyysisen rajoittamisen menetelmiä sellaisiin tilanteisiin, kun asiakas on vaarassa satuttaa itseään tai muita. Koulutuksessa harjoitellaan lisäksi lyöntien torjumista ja irtautumistekniikoita. Kouluttautujia ohjataan käyttämään aina vähiten rajoittavaa menetelmää ja toteuttamaan sitä lyhimmän mahdollisen ajan.

Mapa-menetelmästä tietoa
http://suomenmapakeskus.fi/
Lisätietoa: Eija Hautala, 050-5820070 tai eija.hautala(at)oamk.fi

Tilaisuus on de minimiksen alaista tukea ja näin ollen osallistuvien yritysten tulee toimittaa de minimis -todistus järjestäjälle ennen koulutuksen alkua (järjestäjä lähettää pohjan).

10.5.2017

Kanta.fi -palveluun liittyminen

Säädösten mukaan terveysalan yritysten tulee liittyä Kanta.fi palveluun tämän vuoden loppuun mennessä, jos yritys arkistoi potilastietoja sähköisesti.

THL:ltä helmikuussa tullut "kannustuskirje" on herättänyt paljon kysymyksiä siitä, mitä kaikkea pitää tehdä ja hankkia ja kenen pitää tehdä.

Näihin kysymyksiin tuli vastauksia 26.4 järjestetyssä Käytännön kanta -koulussa Ylivieskassa.
Hankkeen tilaisuudessa asiantuntijana oli Susanna Antikainen, Kanta-pilotti yrittäjä ja Fysio Center Jyväskylä OY:n yrittäjä. Susanna on ollut mukana valtakunnallisesti Kanta-palvelun kehittämisessä jo pitkään Fysi ry:n kautta ja  hän on liittänyt oman yrityksensä Kantaan ensimmäisenä alan yrityksenä.

26.4 tilaisuudessa oli yli 50 osallistujaa ja väitän, että he saivat hyvän kuvan siitä, mitä kantaan liittyminen vaatii ja miten se käytännössä tapahtuu.
Susannan diat on lähetetty sähköpostilla tilaisuuteen osallistuneille.

Tässä kaikille tiedoksi pienille terveydenhuollon toimijoille suunntatut video-ohjeet  Kantaan liittymisestä, jotka THL & Susanna ovat tehneet (rullaa hieman sivua alaspäin, videot löytyvät otsikon Valmistautuminen alta):

Varmennekorttien ohjelmistot löytyvät tästä.

Ammattikorttien rekisteröintipisteet täältä.

Tässä linkki THL:n tuottamaan ABC muistilistaan Kantaan liittyjille.

Tässä myös THL:n ohje sosiaalipalveluissa syntyvien potilastietojen käsittelystä.

Lisäksi paikalla oli kolmen tietojärjestelmä ohjelmiston edustajat, jotka kertoivat oman järjestelmänsä osalta ohjelmiston toiminnallisuuksista ja hinnoista. Tässä heidän esittelyjään:

Acuten esittelydiat löytyy täältä.

Diarium -ohjelman esite tästä.

Fatroi Hilkka -ohjelman esittely tässä.


Tilaisuuden lopuksi ehdimme keskustella hieman rakenteelllisesta kirjaamisesta. Susanna ohje kirjaamisen tasosta oli konkreettinen: kirjaa sillä tasolla, että jos sairastut, niin toinen ammattilainen voi jatkaa työtä kirjauksesi pohjalta.

Vapaa teksti -kentän kohdalla nousi esille tarve saada yhteinen malli/ohje siten, että kirjaamisella saadaan laatu esille.

Muutenkin Susannan ydinviesti tulevassa sotessa pärjäämiseksi oli:

- verkostoidu moniammatillisesti
- brändää itsesi, firmasi
- erottaudu laadullisesti ja paikallisella toimijuudella.


ps. Hanke voi järjestää vielä syksyllä tarvittaessa tietosuojan ja tietotrurvan omavalvontasuunnitelman tekemiseen työpajan - ilmoita, jos on tarvetta!

8.5.2017

Lähde mukaan yritysryhmään – tukea voi käyttää moneen asiaan!

SoteYBoostin ja YTEK:n yhteisillä aamukaffeilla 5.5.2017 kuulimme, miten yritys voi hyödyntää 
maaseuturahaston yritysryhmätukea mikroyrityksille (mikroyritys = alle 10 henkilöä töissä).

Jos kiinnostut yritysryhmästä, tule 14.6 klo 8.00 keskiviikkotapaamiseen ,Vierimaantie 5, Smathouse, 3 krs) mukaan perustamaan yritysryhmää ja lähdetään tekemään yritysryhmätukihakemusta.

Tässä tiivistäen yritysryhmän perustamisesta ja 
mahdollisuuksista:


Yritysryhmä: 3-10 mikroyritystä.
Tuen hakija eli hankkeen hakija: ei voi olla yritys, joten YTEK (yritysneuvonta) on luvannut alkaa hallinnoijaksi, he koordinoivat tarvittavan paperisodan. Yritys voi olla mistä tahansa Oulun eteläisen kunnasta.

Mihin tukea saa?
Tukea saa asiantuntijapalveluun 75% kustannuksista - ei investointeihin.
Ole rohkea ja MIETI ISOSTI - Mitä yrityksesi tarvitsee, mihin suuntaan kehittää toimintaa!

1.yritysryhmän kehittämishankkeessa yritykset kehittävät yhdessä toimintaansa, voi olla myös yrityskohtaisia toimenpiteitä.  esim. tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen, tuoteperheen suunnittelu, yhteisen osuuskunnan perustaminen vaikka markkinointiin, sijaisringin perustaminen, asiakaslähtöisyyden vahvistaminen palvelumuotoilulla … 
2. 
yritysryhmän koulutushankkeessa koulutusta ja neuvontaa yhteisesti ja lisäksi voi olla yrityskohtaista neuvontaa. esim.  laatuvalmennus, omavalvonnan toteutus, tuotteistaminen, kielikurssit …jne.  

Miten etenee?
- kootaan yritysryhmä tai useampi – aloitetaan 14.6 tilaisuudessa.
- yritysryhmä  ja hallinnoija suunnittelevat yhteisen kehittämisosion ja yrityskohtaiset kehittämispaketit ja tekevät näille kustannusarviot.
-hallinnoija hakee tukea
-tehdään yrityskohtaiset sopimukset, mm. tehtävät toimenpiteet ja yrityksen osuus  kustannuksista
- yritys maksaa kustannuksista 25% ja 75% on de minimis –tukea
 (de minimis = yritys saa käyttää 200 000 euron edestä  de minimis-tukea kolmen verovuoden aikana).
- tuen hakemisessa voi mennä aikaa jokunen kuukausi

Hankeaika?  Voi olla lyhyempi tai vaikka 2-3 vuotta. 

5.5 tapaamisessa suunnittelimme, että yksi yritysryhmä perustetaan ”Suomi100 sote-palveluntuottajat” teemalla. Tavoitteena lisätä alueen yrittäjien näkyvyyttä ja tunnettavuutta.  Tuloksena voi olla esim. alueen yhteinen www-portaali, jossa alueen yritykset voivat esitellä toimintaansa ja saavat vahvemman näkyvyyden!
Kiinnostutko tästä?  

Teemaan liittyen Rajaton-hanke oman hankkeenaan lehteen neljäsivuisen ”Suomi100 –yritykset” liitteen, jossa esitellään alan yrityksiä. Tästä lisää Sari Anderssonilta @ysk.fi.

Tule mukaan 14.6 tilaisuuteen ja lähde mukaan yritysryhmään vahvistamaan yritystäsi! 

Mieti ennakkoon, millaisesta kehittämisestä/koulutuksesta yrityksesi hyötyisi.

Tapaamisiin,