23.3.2018

Sote tai ei, business muuttuu! - SoteYBoost-hankkeen loppuseminaari


Loppuseminaari on pidetty onnistuneesti, 

linkit kunkin esiintyjän esitysmateriaaleihin löydät alta ohjelmasta:

Aika:  16.4 2018 klo 11-17  Paikka:    Oamk, Oulaisten kampus, Kuntotie 2, Oulainen, Auditorio


OHJELMA


11.00 Tilaisuuden avaus
        Eija Hautala, projektipäällikkö, SoteYBoost-hanke           

11.10 SoLKI –sote yrityksen liiketoiminnan kehittämistyökalu
        Kyllikki Taipale-Erävala, tutkijatohtori, Oulun Yliopisto, SoteYBoost-hanke11.30 Mitä sote-uudistus merkitsee maakunnissa – pk-yritysten elämän eväät tiukan
          valtionohjauksen ja raamibudjettien maailmassa?       
        Annika Saarikko, perhe- ja peruspalveluministeri

        Kommenttipuheenvuoro yrittäjä Martti Matikainen
                     
12.30 Pk-yrittäjänä uudessa sotessa - pk-yrittäjän haasteet. Selviänkö yksin?
        Pelastaako verkostoituminen ja yhteistyö?
        Aino Närkki, johtava asiantuntija, Hyvinvointialan liitto

13.15 Kahvi

13.45 Maakunnan mahdollisuudet ja haasteet sote-palvelutuottajalle
        Johanna Patanen, projektipäällikkö POP-maakunta

14.15 Pk-yrittäjän näkemyksiä ja kokemuksia verkostoitumisesta
        Minna Luonua, th, sh, yrittäjä, Koti- ja Hoitopalvelu Aada

14.35 Monituottaja -mallin mahdollisuudet eri kokoisille sote-alan yrityksille 
         Arto Lamberg, toimitusjohtaja, Coronaria Hoiva Oy

15-17 Matchmaking kohtaamisia
         Tarjolla pientä suolaista. Ilmoittautuneille tulee tarkemmat ohjeet.


Tilaisuudessa jaetaan Oulun Yliopiston laatimaan SoLKI –työkaluopasta sekä Sosiaali- ja terveysalan yritysten kasvun erityispiirteet -tutkimusraporttia.

Sähköisinä raportit löytyvät:
- SoLKI –työkaluopas:  http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1871-7
- Sosiaali- ja terveysalan yritysten kasvun erityispiirteet -tutkimusraportti: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1833-5


22.3.2018

Kutsu: Sote-alan turvakorttikoulutus

TÄYNNÄ

Nyt on tarjolla toisen kerran suosittu sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus 
Oulaisissa  ma 23.4.2018 klo 8.00-16.00.


Oamk, Oulaisten kampus, Kuntotie 2, lk6

Paikkoja on jäljellä 8 kpl - joten ilmoittaudu  heti:  https://www.webropolsurveys.com/S/3581D95050DC3A5D.par                              

Koulutuksen voi osallistua yrityksen koko henkilöstö.

Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville henkilöille. Se antaa työntekijälle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa. Koulutus on kestoltaan yhden työpäivän (noin 8 tuntia) mittainen.
Kurssin läpäisseet (lopussa kurssikoe)  saavat kortin, joka on voimassa viisi vuotta. Koulutus käy myös kortin uusijoille.

Koulutus korostaa työntekijän roolia riskien ennalta ehkäisijänä ja pitää sisällään turvallisuuden kehittämisen teorian, ryhmätyön ja valinnaisen käytännön harjoituksen. Oppilaille jaettava aineisto sisältää lisäksi toimintaohjeita sekä tarkastuslistoja työpaikan turvallisuuden parantamiseksi.
 Huom! Koulutuksella osoitat henkilöstön osaamista (Valviran) omavalvontasuunnitelmassa!

Koulutus ei maksa mitään, mutta materiaali- ja korttimaksuna jokaiselta osallistujalta peritään 30€/henkilö.
SoteYBoost -hanke tarjoaa  kahvit ja lounaan.

Kouluttajana: Olli-Pekka herola, Promana Oy.

21.2.2018

Kutsu: Videon hyödyntäminen markkinoinnissa 2: Digitaalinen editointi

 To 12.4.2018 klo 9-13. Oamk Oulaisten kampus, Kuntotie 2, luokka 7
SoteYBoost -hanke järjestää kaksiosaisen työpajakokonaisuuden, jossa perehdytään videoiden hyödyntämiseen markkinoinnissa. Ensimmäisessä työpajassa 3.4.2018 perehdyttiin videon vaikuttamis-mahdollisuuksiin, videoilmaisun perusteisiin, sekä videoiden kuvaamiseen mobiililaitteilla. Osallistujat tekivät käsikirjoituksen omaan lyhyeen videoon. Osallistujat kuvasivat työpajan jälkeen videomateriaalia omalla älypuhelimella.

Tässä toisessa työpajassa to 12.4.2018 klo 9-13 opetellaan videoiden editoimista ilmaisella open-source -ohjelmistolla, sekä perehdytään videoiden jakamistapoihin. Työpajaan voi osallistua, vaikkei osallistunutkaan ensimmäiseen kertaan 3.4.

Työpajat on suunnattu hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan mikro- ja pk-yrityksien, sekä alan järjestöjen henkilökunnalle. Työpajat ovat maksuttomia.

Aika:               To 12.4.2018, klo 09:00-13:00
Paikka:            Oamk Oulaisten kampus, Kuntotie 2, luokka 7
Ilmoittautuminen: https://www.webropolsurveys.com/S/1A9BFCB48371324F.par  tai satu.pinola@oamk.fi

Ennakkotehtävä: Ota koulutukseen mukaan oma kannettava tietokoneesi, johon olet siirtänyt kuvaamasi videot. Asenna koneellesi ilmainen Hit Film Express -editointiohjelmisto (ohjeet asennukseen erillisenä liitteenä).


Lisätietoja: Eija Hautala (at) oamk.fi p. 050-58 20070


Tilaisuus on de minimiksen alaista tukea ja näin ollen osallistuvien yritysten tulee toimittaa de minimis -todistus järjestäjälle ennen koulutuksen alkua (järjestäjä lähettää pohjan).

16.2.2018

SoLKi-työkalu yritysten kehittämisen ja kehittymisen tukenaTulin mukaan SoteYBoost ryhmään syksyllä 2017 omien ammattillisten opettajaopintojeni myötä. Ensimmäisen tapaamisen aikana projektipäällikkö Eija Hautala esitteli sosiaali- ja terveysalan yritysten liiketoiminnan kehittämisen SoLKI-työkalun, joka herätti mielenkiintoni heti. Olen sairaanhoitaja, TtM ja ammattillinen ope-opiskelija, mutta olen työskennellyt viimeiset 10 vuotta yritysmaailmassa kehittämistehtävissä. Tällä hetkellä toimin toimitusjohtajana pienessä seitsemän hengen yrityksessä, joka myy laitteita ja välineitä terveydenhuollon ammattilaisille ja jonkin verran myös kuluttajille.

SoLKI-työkalu liiketoiminnan kehittämiseen

SoLKi-työkalu on sote-yritysten liiketoiminnan itsearviointityökalu, jonka avulla yritys voi arvioida sitä, missä vaiheessa kehityspolkua he ovat. Työkalun avulla on helppo nähdä erilaisia kehityskohteita liiketoiminnan eri osa-alueilla. Yritysten on hyvä miettiä omia tavoitteitaan eli missä he haluavat kehittyä. Ei tietenkään ole tarkoitus, että kaikkia erilaisia yrityksiä pyritään saamaan samaan muottiin vaan jokainen miettii omat tarpeensa itse. Työkalun voivat täyttää kaikki yrityksen henkilöt tai sitten vaikka pelkästään yrittäjät ja johtohenkilöt.
Työkalussa on viisi ydinprosessia: yrittäjämäisyys ja liiketoimintaosaaminen, markkinointi ja myynti, palvelujen toteutus, asiakkuuksien hallinta ja kehittäminen sekä jatkuvan kehittämisen kulttuuri. Jokaisessa osa-alueessa toimintaa ja prosesseja arvioidaan kuuden osa-alueen avulla: toiminnan tila, henkilökunnan tiedot, taidot, kokemus ja asenne, toiminnan johtaminen ja hallinta, digitalisaation hyödyntäminen sekä sisäinen ja ulkoinen yhteistyö. Näitä arvioidaan kolmella eri kypsyystasolla.
Työkalun käyttäminen ensimmäistä kertaa vie aikaa yrityksestä riippuen puolesta tunnista tuntiin. On tärkeää, että jokainen täyttää lomakkeet rehellisesti - vääriä vastauksia ei ole. Meidän yrityksessämme työkalun käyttäminen on aloitettu siten, että yrityksen johtoryhmä on saanut lomakkeet täytettäväkseen. Vastaukset käydään läpi yhteisessä tapaamisessa. On mielenkiintoista nähdä, olemmeko löytäneet samat kehittämiskohteet ja mihin toiminpeiteisiin päädymme lopuksi. Yritksen pitäisi pysyä kehittymisen ja kehittämisen tiellä jatkuvasti.

Koulutustapahtuma Ylivieskassa 31.1.2018

SoteYBoost-projektin puitteissa kokoonnuimme Ylivieskan Centriaan iltapäiväksi käymään läpi työkalua ja testaamaan sitä käytännössä. Paikalla oli muutamia yrityksiä sekä alueen yritysneuvojia, jota voivat hyödyntää työkalua omassa työssään. Iltapäivän parasta antia oli juurikin työkalun testaamisen siten, että paikallaolevat yritykset täyttivät lomakkeita ja sen jälkeen yritysneuvojat käivät lomakkeita läpi yritysten kanssa. Oli ilo havaita puheenosinaa ja tiivistäkin keskustelua lomakkeen ja yritysten kehitystarpeiden tiimoilta.
Aikaa olisi varmasti voinut käyttää enemmänkin siihen, että lomakkeita käydään läpi yksityiskohtaisemmin, mutta ehkä sen aika on sitten henkilökohtaisessa tapaamisessa oman alueen yritysnevojan kanssa.

Lomakkeen kehittäminen sähköiseksi on tekijöiden tavoitteena jollain aikavälillä, se varmasti lisää työkalun käyttöä tulevaisuudessa.
Suosittelen kaikille yrittäjille ja yritykseille tutustumaan työkaluun innolla ja pelotta. Kysymykset/toteamat varmasti herättävät ajatuksia ja mietittävää arjen keskelle. Kaiken arkisen työn keskelläkin on tärkeää miettiä tulevaisuutta ja yrityksen haluttua suuntaa tulevaisuudessa.
Kiitos, kun sain olla mukana!
-Mari Nousiainen, TtM, sairaanhoitaja
SoteYBoost-hankkeen opettajaharjoittelija
mari.nousiainen@pedihealth.fi


Sote-yritysten liiketoiminnan kehittämisen itsearviointityökalu SoLKI on kehitetty Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTREssä.
Lisätietoja työkalusta: tutkijatohtorit Anna-Mari Simunaniemi (anna-mari.simunaniemi@oulu.fi) ja Kyllikki Taipale-Erävala (kyllikki.taipale-eravala@oulu.fi).


15.2.2018

Tietoturvan ja tietosuojan omavalvontasuunnitelma

SoteYBoost-hanke järjestää työpajan, jossa perehdytään omavalvontasuunnitelmaan. Kaikkien sosiaali- ja terveyden-huollon toimijoiden, joilla on käytössään sähköinen asiakasasiakirjajärjestelmä, tulee tehdä kirjallinen tietojärjestelmien omavalvontasuunnitelma. Määräys koskee koko sote-alaa, niin organisaatioita kuin ammatin-harjoittajiakin. Tietosuojan omavalvonta-suunnitelman lisäksi yrityksillä voi olla toinen, itse palveluja koskeva omavalvonta-suunnitelma.

Maksuton työpaja on suunnattu hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan mikro- ja pk-yrityksille ja alan järjestöille.

Aika:                osa 1 ke 4.4.2018 klo 16.30-20.00, Nivala
osa 2 ti 10.4. klo 16.30-20.00, Ylivieska

Kouluttajat:   Heidi Ilmonen, yrittäjä,  MBA, Tradenomi, omavalvonnan kehittäminen
Marjut Jokela, yrittäjä,  TtM, Sairaanhoitaja (AMK), omavalvonnan kouluttaminen ja konsultointi

tai sähköpostilla satu.pinola(at)oamk.fi.

Lisätietoja eija.hautala(at)oamk.fi tai p. 050-5820070

Työpajan sisältö:
Työpajassa käydään läpi tietosuojan ja tietoturvan omavalvontaa, omavalvontasuunnitelman laatimista ja toteuttamista. Osallistujat saavat käyttöönsä tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvän omavalvontapohjan, jota he lähtevät ryhmässä ja kouluttajien avustuksella täyttämään koulutustilaisuudessa.Tilaisuus on de minimiksen alaista tukea ja näin ollen osallistuvien yritysten tulee toimittaa de minimis -todistus järjestäjälle ennen koulutuksen alkua (järjestäjä lähettää pohjan).

Kutsu: Videon hyödyntäminen markkinoinnissa 1: Ideasta käsikirjoitukseksi
SoteYBoost- hanke järjestää kaksiosaisen työpajakokonaisuuden, jossa perehdytään videoiden hyödyntämiseen markkinoinnissa. Ensimmäisessä työpajassa
ke 3.4.2018 klo 9-13 perehdytään videon vaikuttamismahdollisuuksiin, videoilmaisun perusteisiin, sekä videoiden kuvaamiseen mobiililaitteilla. Osallistujat tekevät käsikirjoi-tuksen omaan lyhyeen videoon. Osallistujat kuvaavat video-materiaalia omalla älypuhelimella omalla ajalla, ennen seuraavaa työpajaa. Toisessa työpajassa
to 12.4.2018 klo 9-13 opetellaan videoiden editoimista ilmaisella open-source -ohjelmistolla, sekä valmiiden videoiden jakamistapoja. 


Työpajat on suunnattu hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan mikro- ja pk-yrityksille, sekä alan järjestöille. Työpajat ovat maksuttomia.


Aika:                Ke 3.4.2018, klo 09:00-13:00
Paikka:            Oamk Oulaisten kampus, Kuntotie 2, luokka 7
Kouluttaja:    Jukka Savilampi, media-asiantuntija, Oamk
Ilmoittautuminen: https://www.webropolsurveys.com/S/E3592B6FAEC67D48.par
tai satu.pinola at oamk.fi.


Ennakkotehtävä: Ota työpajaan mukaan oma älypuhelimesiLisätietoja: Eija Hautala (at) oamk.fi p. 050-58 20070


Tilaisuus on de minimiksen alaista tukea ja näin ollen osallistuvien yritysten tulee toimittaa de minimis -todistus järjestäjälle ennen koulutuksen alkua (järjestäjä lähettää pohjan).


14.2.2018

Kutsu: Rakenteinen kirjaaminen - mitä ja miten?SoteYBoost- hanke järjestää valmennuksen, joissa perehdytään rakenteisen kirjaamisen yleisiin periaatteisiin ja sote-yritysten kirjaamisen erityispiirteisiin. Valmennuksessa käydään läpi kirjaamisen sisältöä ja tarvittavia työkaluja. Valmennuksen tavoitteena on asiakaslähtöisen ja laadukkaan kirjaamisen tuottaminen asiakkaan ja palveluntuottajan parhaaksi.

Työpaja on suunnattu sosiaali- ja terveysalan mikro- ja pk-yrityksien ja alan järjestöjen henkilöstölle.


Aika:                To 15.03.2018 klo 08:30-12:00
Paikka:            Oamk Terveysalan Oulaisten Kampus, Kuntotie 2, Oulainen
Ilmoittautuminen: 5.3. mennessä https://www.webropolsurveys.com/S/D692BC85CFCA4A90.par
tai satu.pinola@oamk.fi.Koulutuksen sisältö:

Kirjaamisen periaatteet ja tarkoitus
Kirjaaminen asiakas- ja potilastyössä
Kirjaamisen merkitys asiakkaan ja työyhteisön kannalta
Rakenteisen kirjaamisen FinCC -luokitus
Rakenteisen hoitotyön suunnitelma, toteutus ja arviointi
Kirjaamisen harjoittelua esimerkkien pohjalta


Koulutus on osallistujille maksuton.
Lisätietoja Eija Hautala (at) oamk.fi p. 050-5820 070Tilaisuus on de minimiksen alaista tukea ja näin ollen osallistuvien yritysten tulee toimittaa de minimis -todistus järjestäjälle ennen koulutuksen alkua (järjestäjä lähettää pohjan).